be awake! site of seeker for seekers

Posts tagged “poetry

magnetic poetry — diamond love by mrtommyzee

Advertisements

magnetic poetry I


cisza / silence

był pewien naukowiec,

który chciał wynaleźć ciszę.

zbudował pokój

szczelnie odgrodzony od świata.

(w takim pokoju

nawet apokalipsa przeszłaby bez echa)

wszedł do środka,

zamknął wielkie drzwi

i rozpoczął badania.

bezruch wkoło taki,

że widać zawieszone

w przestrzeni powietrze.

(more…)