be awake! site of seeker for seekers

Posts tagged “symphony experience

short story: symphony experience

“symphony experience”

Greg was blind since his car accident, which took place 15 years ago. His hearing has become the most sensitive sense of all. Ability to experience unusually deep hearing, can bring very interesting effects. Greg realized, time after time, that his state helps him to “see” surroundings in different way than other people could see it. His way of “seeing” might be even more real.

(more…)


doświadczenie symfonii

“doświadczenie symfonii”

Greg doznał całkowitej utraty wzroku w wyniku wypadku samochodowego, któremu uległ 15 lat temu. Od tamtej pory, jego słuch stał się najbardziej czułym ze wszystkich zmysłów. Umiejętność wnikliwego słyszenia otoczenia, może przynosić interesujące efekty. Już nieraz Greg przekonał się, że jego stan, pozwala mu „zobaczyć” rzeczywistość w nieco inny niż reszta ludzi sposób — w bardziej prawdziwy sposób.

(more…)